Jsme firma, která se generálními opravami motorů zabývá již od roku 1994 a je tvořena pracovníky, kteří dříve pracovali na technickém vývoji v podniku TATRA a.s. a jsou jedni z nejkvalifikovanějších ve svém oboru, čehož plně využíváme.

Provádíme ročně mimo jiné cca 100 ks generálních oprav standardního typu s podílem reklamací pod 3% z celkového objemu služeb. Vysokou kvalitu námi prováděných oprav dosahujeme díky zkušenostem našich pracovníků, pečlivostí při selekci dílů, které jsou použitelné nebo opravitelné tak, aby byly znovu plnohodnotnými. Dalším faktorem je použití vysokého procenta nových náhradních dílů, jsou to zejména ty, které jsou zvláště namáhanými díly jako jsou veškerá ložiska, písty,kroužky, pevnostní šrouby, otáčivé součásti a obslužné agregáty, např. startér, alternátor, servočerpadlo, kompresor, olej.čerpadlo a segmenty vstřikovací soupravy. Po kompletaci a seřízení celého agregátu je proveden záběh a odzkoušení všech výkonových parametrů na brzdě motorů v podniku TATRA a.s.

Tímto postupem při provádění generálních oprav garantujeme vysokou úroveň a kvalitu našich výrobků, na které poskytujeme stejnou záruku jako výrobce u nových motorů (viz. záruční podmínky)

V příloze nabídky si můžete prohlédnout kolekci fotografií, které znázorňují přípravu a realizaci zakázek až po finální výrobek. Věříme, že v naší nabídce kterou jsme pro přehlednost rozdělili do třech základních variant si jistě vyberete pro Vás tu nejvýhodnější.

Děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se na spolupráci s Vámi.

Kontakt na nás